Informacje o planowanych aktywnościach.

Oto plan interdyscyplinarnych seminariów, które organizujemy, wspólnie
z prof. Janem Polowczykiem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w
semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023. Seminaria będą w
formule zdalnej. Są otwarte dla każdego. Na 5 – 3 dni przed
seminarium, zamieszczę tutaj link do zalogowania się

20.10. prof. Marek Ratajczak,  UEP, Wojna w dobie "powrotu historii"

24.11. prof. Włodzisław Duch, UMK, Mózgi i ewolucja kultury

7.12 prof. Henryk Mruk, ZACHOWANIA KONSUMENTÓW W ŚWIETLE NEURONAUKI

15.12. prof. Magdalena Sobocińska, UEWr, Ewolucja kultury w dobie
rozwoju nowych mediów. Kulturyzacja ekonomii i ekonomizacja kultury

19.01. prof. Tomasz Szlendak, UMK, O splocie przemian uczuć i związków
z przemianami technologicznymi i ekonomicznymi.

 

23.03godz.18.00Pani dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. UWr, wygłosi wykład na temat:

O dylematach pomiaru prozdrowotnego stylu życia w ujęciu ekonomicznym i interdyscyplinarnym.

W dniu 20 października wygłoszę referat na Konferencji organizowanej
przez Akademię Nauk Stosowanych w Łomży, na temat „Mediacje szansą na
porozumienie”. Temat mego wykładu – „Neuronauka a skuteczność
mediacji”. Konferencja jest w formie hybrydowej.

W dniu 22 października, będę miał wykład dla Absolwentów studiów MBA,
na uroczystości absolutoryjnej – gmach UEP, godzina 17.  Temat –
„Skuteczne przywództwo w nowej rzeczywistości ekonomicznej”. To
przyjemność i zaszczyt dla mnie.

W dniu 24 października 2022, z radością spotkam się z „Bracią
Hotelarską” na Kongresie organizowanym przez Profitroom, w Katowicach,
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. To wielki dla mnie zaszczyt!