Idee, wartości, wizja

10 października 2019

Od pasji do życia spełnionego

Jeśli prawdą jest, że pasja daje szczęście, a efektem takiego związku są środki do życia, to mogę o tym zaświadczyć swoim przypadkiem. Angażowałem się w pracy nauczyciela akademickiego – jestem zadowolony z efektów. Teatr, pszczoły, aktywność społeczna – to wszystko wypływało ze sfery ducha, idei, wartości. Od kilku lat wiedziałem, że 30 września 2018 roku zakończę pracę w Uczelni, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Chodziłem w życiu swoimi ścieżkami a już swego rodzaju „dziwactwem” jest brak telefonu komórkowego. To mi bardzo pomagało w skupianiu się na jednej – w danym czasie – rzeczy. Pozwalało to być bardzo produktywnym. Pracując od 2015 roku z Łukaszem Kopczyńskim, moim najstarszym Wnukiem, dostrzegłem zmiany w otoczeniu. Internet staje się platformą, na której można być użytecznym dla innych ludzi.

Budować wspólne dobro – świat jest piękny ze swej istoty

Kilka lat wcześniej zetknąłem się z ekonomią behawioralną i zrozumiałem, że racjonalność daleko pozostaje za emocjonalnością. Z prac Richarda Thalera wychwyciłem zdanie o „tworzeniu lepszego świata”. Bardzo mnie ono urzekło swoją głębią i wyjątkowym przesłaniem. Codziennie o tym myślałem i nabierałem pewności, że moja przyszłość będzie z tym związana. Jednak, im więcej czytałem i myślałem, tym silniej pojawiał się dystans do takiego ujęcia. Widzę świat jako dobry, jako piękny. Ziemia jest wyjątkowa. Przyroda – przepiękna. Świat zwierząt zawsze był mi bliski. Wątpliwości były coraz silniejsze. Może nie tworzyć a zachować piękno i kształt świata. Przełomowe było wyczytane gdzieś zdanie: to nie ziemia należy do ludzi. To ludzie należą do ziemi. Tych wątpliwości jest więcej, np. – czy właściwie jest mówić „czyńcie sobie ziemię poddaną”? Ziemia ma być dla ludzi czy ludzie mają być częścią ziemi jako ekosystemu? I tak nabrałem przekonania, że idea, wartość, wizja, powinny się skupiać na innym przesłaniu, a mianowicie „budowanie wspólnego dobra”. Te trzy słowa będą dla mnie jak Gwiazda na Niebie – mają wskazywać drogę. Drogę, którą chcę dalej kroczyć razem ze wszystkimi, którym ta idea, ta wartość, ta wizja, będą bliskie. Tworząc zatem tę stronę, nie znam szczegółów. Mam wizję budowania wspólnego dobra. Wspólne, to znaczy każdego z nas z osobna i wszystkich razem. Ważne jest też dla mnie to, aby uczyć się od innych, poznawać doświadczenia, efekty tych wszystkich, którzy także zechcą „budować wspólne dobro”.

Będąc silnym można pomagać innym

Aby służyć innym, samemu trzeba być silnym. Będzie tutaj miejsce do inspiracji, do dyskusji, do dzielenia się pomysłami i doświadczeniami. Są one ważne, chociaż istota wizji to działania praktyczne, konkretne, to stawianie nawet najmniejszych kroków, aby budować wspólne dobro – ludzi, zwierząt, roślin, ziemi.

Przez niemal pół wieku aktywności zawodowej wyrobiłem w sobie nawyki samorozwoju, samo edukacji oraz aktywności w formie wykładów, dzielenia się wiedzą z innymi. I te nawyki zamierzam nadal rozwijać. Stąd będę w miarę regularnie publikował to, czego się nauczę, co zrozumiem oraz będę oferował współpracę przedsiębiorstwom w formie wykładów, które wiem jak poprowadzić tak dla motywowania innych do własnego rozwoju jak i budowania wspólnego dobra.