Istota przedsiębiorczości sprowadza się do uważnego obserwowania otoczenia i proponowania, na zasadzie wymiany, użyteczności oraz wartości. Młody historyk, autor bardzo ciekawych książek o rozwoju homo sapiens, Y. Harari uważa, że w XXI wieku największym bogactwem jest wiedza, a tej nie da się zdobyć napadając na sąsiada. Moje kwalifikacje, w odniesieniu do edukacji w formie wykładów, nazywanych też wykładami inspirującymi, motywującymi, są związane z poniższymi tematami:

  • sposoby rozwoju osobistego,
  • skuteczne przywództwo (rola, cechy, działania lidera),
  • ekonomia behawioralna i jej związki ze sferą społeczną, gospodarczą, zachowaniami ludzi,
  • metody budowania zespołów oraz kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie,
  • sposoby skutecznego komunikowania się w sferze otoczenia, wewnątrz przedsiębiorstwa, w relacjach z klientami,
  • budowanie relacji z pokoleniem „Z” w przedsiębiorstwie,
  • budowanie marki, w tym marki osobistej,
  • trendy w zachowaniach konsumentów i marketingu.

Załączone linki do moich wystąpień mogą być punktem odniesienia do formy oraz treści, którą mogę zaoferować w kontaktach z przedsiębiorstwami.

Zapraszając do współpracy napiszę, że jestem otwarty na modyfikacje tematów, na ich dostosowanie do warunków przedsiębiorstwa. Edukacja jest dwustronna – uczymy się od siebie nawzajem.