Doskonaląc myślenie rozwijamy siebie i innych

Kilka słów o sobie

Nazywam się Henryk Mruk. Od 1 września 1970 roku, do 30 września 2018 roku pracowałem, na stanowisku, asystenta, adiunkta a od 1992 roku -  profesora  w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.  Od października 2018roku  jestem zatrudniony  na pełnym etacie   w Wyższej Szkole Zarządzania  i Bankowości w Poznaniu.

W latach 2002 – 2014, pracowałem także  na Wydziale  Nauk o Zdrowiu   Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W okresie 1995 – 2008 prowadziłem własną  agencję marketingową „Focus”.

Od 2016 roku jestem członkiem Rady Programowej   Akademii Umiejętności Eurocash.

Od 2014  do 2019 roku prowadziłem Akademię  Rozwoju Kreisel.

Równolegle  z działalnością badawczą  i dydaktyczną, współpracuję z przedsiębiorstwami  z różnych branż, a szczególnie z branżą targową, budowlaną, farmaceutyczną, turystyczną.

Opublikowałem ponad 1500 artykułów i książek.

Wypromowałem 38 doktorów.

Dla kogo jest ta strona?

Pracując prawie pół wieku jako nauczyciel akademicki, nawiązałem dużo kontaktów  z różnymi ludźmi. Będę zatem pisał  z myślą o:

  • moich współpracownikach z Uniwersytetu Ekonomicznego  w Poznaniu, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, także z innych uczelni w Polsce  i na świecie,
  • moich doktorantach,
  • magistrach i dyplomantach z Uniwersytetu Ekonomicznego (wcześniej Akademii Ekonomicznej), Uniwersytetu Medycznego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, a także absolwentach tych uczelni,  z którymi spotykałem się na wykładach i seminariach, także na studiach podyplomowych,
  • słuchaczach wielu programów MBA w Poznaniu oraz innych miastach, gdzie prowadziłem wykłady z marketingu, komunikacji, przywództwa,
  • zarządach i pracownikach dużej liczby przedsiębiorstw, dla których prowadziłem wykłady  w różnych formach i miejscach,
  • wszystkich, którym leży na sercu budowanie wspólnego dobra, doskonalenie i rozwijanie siebie.

Zawsze będę też miał w sercu moich Bliskich, Koleżeństwo z okresu studiów, Przyjaciół z młodości, społeczność lokalną, której jestem członkiem.