Inspiracje dla rozwijania kompetencji przywódczych

13 grudnia 2023

W dniu 12 grudnia 2023 roku, organizacja IMPETUS Consulting,
przysłała mi wydrukowane i zamówione przeze mnie egzemplarze książki
mego pióra pt. „Lider. Jak być skutecznym”. To owoc moich przemyśleń,
bazujących na własnych studiach literaturowych, obserwacjach działania
wielu liderów, prowadzonych z nimi rozmowach, także własnych
doświadczeniach i krytycznym myśleniu. Książka liczy 54 strony. Coraz
bardziej przekonuję się do syntetycznego przedstawiania wiedzy.
Ważniejsze jest wdrażanie poszczególnych elementów w praktyce
działania przywódcy.

Książka, od dnia 15 grudnia 2023, będzie dostępna na stronie www
impetus.cosulting/sklep

W moim przekonaniu, przywództwo jest osobiście związane z
cechami, temperamentem, wiedzą, doświadczeniami, kreatywnością każdego
lidera. Oznacza to, że kluczowe znaczenie ma nastawienie lidera na
poszukiwanie właściwych narzędzi w prowadzeniu zespołu do celu.
Uświadomienie sobie zależności między podnoszeniem osobistych
kompetencji a efektami w przewodzeniu zespołowi, pozwala zachować
dystans do szukania prostych, łatwych, powtarzalnych reguł bycia
liderem. Nie ma takich – szkoda czasu na ich szukanie. Alternatywa
jest piękna i ciekawa – planowanie rozwoju osobistego. W książce
proponuję różne narzędzia pracy nad sobą, aby doskonalić przywództwo.
Najważniejsze narzędzie to „zeszyt rozwoju osobistego”, to własna
forma cierpliwej oraz systematycznej pracy nad sobą. To szukanie
inspiracji w literaturze, w rozmowach z innymi liderami, to budowanie
sieci powiązań w obszarze kadry zarządzającej, to umiejętnie
korzystanie z rad współpracowników, a zwłaszcza „życzliwego krytyka”
decyzji i zachowań lidera. W „Ojcu chrzestnym” to osoba „consigliere”.

Szczególną radość, zadowolenie, przynosiło mi przekładanie
wiedzy z obszaru neuronauki na skuteczność przywództwa. Sam podnoszę
własne kompetencje korzystając z wyników badań prowadzonych w obszarze
neuronauki. Rozumienie siebie, natury ludzkiej pozwala budować pewność
siebie oraz zwiększać poczucie sensu w gronie współpracowników.
Pozwala skuteczniej docierać do celu, czyli – jak mówią młodsi –
dowozić wynik. To jest istota myślenia i działania biznesowego, istota
kierowania zespołami projektowymi. Ważną rzeczą dla skutecznego
przywództwa jest rozumienie, przeżycie dwóch stanów : wiedzieć oraz
rozumieć. To są dwa bieguny. To jest warte wysiłku lidera – coraz
więcej rozumieć.

Przywództwo w biznesie to skuteczne porozumiewanie się z innym,
co jest dużo ważniejsze niż komunikowanie. Praca nad doskonaleniem
sposobów porozumiewania się warta jest nakładów czasu oraz ćwiczeń
praktycznych. Z każdym dniem, skuteczność lidera rośnie, jeśli
inwestuje on w podnoszenie własnych kompetencji w porozumiewaniu się.
Podane w pracy sposoby mogą być pomocne, w tworzeniu i wdrażaniu planu
uczenia się w wymiarze długofalowym. Współpracownicy potrzebują
obecności lidera. Czują się bezpieczni, kiedy widzą go jako
nawigatora. Są bardziej zaangażowani, kiedy dostrzegają lidera pewnego
siebie, zaangażowanego, pełnego mocy wewnętrznej. Taka postawa ma
swoje korzenie w odpowiedzialności oraz umiejętności myślenia
strategicznego. W książce są zawarte różne uwagi, doświadczenia,
mogące być inspiracją do podejmowanie pracy nad sobą.

Ekonomia behawioralna zmienia także podejście do przywództwa, do
zarzadzania. Łączenie wiedzy z ekonomii oraz psychologii pozwala
identyfikować pułapki związane z podejmowaniem decyzji. Ich znajomość
ma istotny wpływ na zwiększania skuteczności decyzyjnej lidera.
Zawarte opisy różnych pułapek mogą być wzmacnianiem własnych
doświadczeń lidera w zakresie radzenia sobie z nowymi wyzwaniami,
których będzie coraz więcej. Także w tym obszarze, przywództwo to
imperatyw ciągłego doskonalenia siebie oraz doskonalenia pracy z
zespołem. I tutaj pojawia się istotna zmiana – praca z pomocą mózgów
niemal całkowicie zastępuje pracę definiowaną siłą mięśni. W tak
ukształtowanym świecie biznesu, przewodzenia zespołom, rożnie
znaczenie zapewniania pracownikom właściwych warunków działania.
Zwiększaniu efektywności pracy zespołów dobrze służy wdrażanie
programów różnorodności, włączania do zespołów pracowników atypowych,
pozyskiwania oraz rozwijania talentów, w sensie osób będących
specjalistami w przedsiębiorstwach. Klamrą, która spina wszystkie
wspomniane tutaj elementy jest zbudowany oraz przestrzegany system
wartości. To odpowiedzialność oraz serce w odniesieniu do bycia
liderem, do sprawowania funkcji przywódcy.

Przeglądając otrzymany egzemplarz książki, mogłem jej treść
odnieść do expose Premiera, Donalda Tuska. To trzecie wystąpienie w
charakterze premiera. Piękny, wyjątkowy przykład rozwoju osobistego,
ewolucji w kierunku tego, czego należy oczekiwać od lidera w 2023
roku. To właściwa komunikacja – zdanie jasno prezentujące wartości –
jedność narodu, związki Polski z Unią Europejską, bezpieczeństwo
granic, wspólnych granic, budowanie dobrych relacji z sąsiadami (w
biznesie – z podmiotami otoczenia), to rozumienie różnorodności oraz
jej znaczenia dla skuteczności oraz efektywności, to także troska o
właściwe warunki dla działania przedsiębiorców, to również wspieranie
programów wsparcia dla wszystkich Polaków, dla osób w wieku
seniorskim, dla osób potrzebujących wsparcia materialnego, społecznego
i duchowego. To na pewno moja subiektywna opinia, jednak jest mi
bardzo miło widzieć zbieżność zamieszczonych w książce refleksji z
praktyką działania premiera. To szczególny czas – refleksji
świątecznych i noworocznych, podsycanych nadzieją, planami budowania
wspólnego, lepszego świata.